Lomohome.com :: 괴발자 모근원

오랬만에 본 내 부하들.


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/4.5 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-1600
삼겹살 지글지글


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/15sec | F/5.0 | 0.00 EV | 43.0mm | ISO-1600
털털한 유댕이


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/30sec | F/3.5 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-1000


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/30sec | F/3.5 | -1.30 EV | 18.0mm | ISO-1000
소라.


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/4.5 | -1.30 EV | 24.0mm | ISO-640


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/4.5 | -1.30 EV | 24.0mm | ISO-640
역시 멋진 나.


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/4.5 | -1.30 EV | 32.0mm | ISO-1600


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/20sec | F/4.0 | 0.00 EV | 22.0mm | ISO-1600


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/30sec | F/3.5 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-1000


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/30sec | F/3.5 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-1250
표정의 마술사


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/13sec | F/4.5 | 0.00 EV | 33.0mm | ISO-1600


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/20sec | F/4.0 | 0.00 EV | 29.0mm | ISO-1600


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/4.5 | -1.30 EV | 38.0mm | ISO-1600


NEX-5 | Aperture priority | Pattern | 1/25sec | F/5.0 | 0.00 EV | 46.0mm | ISO-1600
컨셉쟁이들.


Sony NEX-5 / E18-55mm F3.5-5.6 OSS / RAW / Lightroom 3 / 2011. 1. 7


'내가찍은사진 > 디카사진들' 카테고리의 다른 글

눈오던 날  (0) 2011.01.23
커피 대량 구입  (0) 2011.01.20
2011.1.8 데이트 @홍대,대학로  (0) 2011.01.11
대학모임  (2) 2011.01.11
카메라 테스트  (0) 2011.01.10
작년 여름.  (2) 2011.01.03
정신없는 하루하루  (0) 2010.06.20
Posted by Geunwon Mo 모근원
  1. 아 나 점점 취해갓나봐..ㅋㅋ
    얼굴 터질라그런다 ㅋ