Lomohome.com :: 괴발자 모근원

지호형네와 강화도로 슬슬 드라이브 갔던날

SIGMA DP2 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.2mm | ISO-200

전등사, 형수와 소영이


SIGMA DP2 | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.2mm | ISO-200SIGMA DP2 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.2mm | ISO-200

형수와 지호형


SIGMA DP2 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.2mm | ISO-200

마눌님 빵! 터지셨음.


SIGMA DP2 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.2mm | ISO-200

귀여운 표정 작렬(?)


SIGMA DP2 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.2mm | ISO-200

저돈이 내돈이었으면 -_-;;


SIGMA DP2 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.2mm | ISO-200

봉황


SIGMA DP2 | Aperture priority | Pattern | 1/20sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.2mm | ISO-200

노출증 나한


SIGMA DP2 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 24.2mm | ISO-200

알뜰한 스님

SIGMA DP2 / RAW / sRGB / SPP 3.3 + Photoshop CS3 / 2009. 10. 10

'내가찍은사진 > 디카사진들' 카테고리의 다른 글

가을 북한산 등산  (4) 2009.10.30
작업환경  (0) 2009.10.29
홈메이드 스파게티  (0) 2009.10.29
강화도 전등사  (0) 2009.10.28
워크샵  (0) 2009.10.28
로또 당첨  (4) 2009.10.27
추석연휴  (0) 2009.10.24
Posted by Geunwon Mo 모근원